Juridisk bistand i arbeidsrettssaker


Har du en ansatt som har høyt og gjentagende sykefravær?

Eller er du ansatt og står i fare for å bli sagt opp grunnet lengre fravær?


Har du en ansatt som ikke fungerer?

Eller er du ansatt og er i konflikt med din arbeidsgiver?


Har du en varslingssak du ikke vet hvordan du skal håndtere, eller er part i en varslingssak?

Eller ønsker du å utarbeide rutiner for varsling for din bedrift? 


Vi kan gi deg råd eller håndtere saken 

Ta kontakt for en gratis uforpliktende samtale