Juridisk rådgivning

Rådgivning i enkeltsaker

Avklarer personalsaken din

- Sparring, tips og råd

- Bistand eller gjennomføring av  møter

- Dokumentasjon 

- Advarsel eller andre disiplinærreaksjoner

- Oppsigelse / Sluttavtaler

Oppfølging sykefravær

Hjelp til avklaring av ansatte med sykefravær

- Medvirkning

- Bestride sykemelding

- Dialog med lege og NAV

- Gjentagende sykefravær

- Ett år sykemeldt - hva nå?

Varsling

Gjennomføring av varsling fra 

A-Å, eller bistand til deg som er part i en varslingssak

- Samtaler med aktuelle ansatte

- Faktaundersøkelse

- Sluttrapport, herunder forslag til konklusjon, læringspunkter og tiltak